All blogposts

Circular Event Toolkit, de nieuwe uitvinding van een opmerkelijk trio by Véra

01 april 2019
Visuel Be Circular

Begin maart werd VO Event – in samenwerking met het communicatieagentschap SENSE en Emmanuel MOSSAY, specialist in regeneratieve economie – uitgeroepen tot winnaar van de projectoproep ‘Be Circular’ van Leefmilieu Brussel. En dat heeft het te danken aan de ‘Circular Event Toolkit’.

Die toolbox bevat technieken die nodig zijn om een ecologisch verantwoord evenement te organiseren en zal eind 2019 beschikbaar zijn voor de hele Belgische evenementensector.

Gedreven door de overtuiging dat er op milieuvlak in de evenementensector nog een lange weg te gaan is, heeft de mooie samenwerking tussen VO Event, het agentschap SENSE en Emmanuel Mossay nogmaals indruk gemaakt. Met deze toolbox kan VO Event zijn acties afstemmen op zijn overtuiging. Een teammedewerker en enkele stagiairs zien erop toe dat het ganse VO-team de verschillende instrumenten gebruikt om ze later te delen met de hele Belgische evenementensector.

De toolbox zal eind 2019 beschikbaar zijn. Ze zoekt mee naar oplossingen voor herstelling (Réparation), hergebruik (Réutilisation) en recyclage (Recyclage) (3R-hulpbronnen) die effectief toepasbaar zijn in elke fase van de organisatie van een evenement. Elk agentschap van de VO Group kan gebruikmaken van de instrumenten uit de toolkit om zijn klanten duurzamere evenementenoplossingen aan te bieden. De instrumenten zijn gebaseerd op de principes van de circulaire economie die consumenten aanmoedigt om aankopen van onderbenutte middelen te vermijden door de hulpmiddelen te delen met anderen.

De duurzaamheid van een evenement kan geëvalueerd worden aan de hand van een lijst met verschillende items. De graad van duurzaamheid wordt berekend door een gewicht toe te kennen aan het sensibiliserend vermogen, het eenmalig gebruik, de eenvoud van implementatie, de milieurisico’s en de benuttingsgraad. Het resultaat maakt duidelijk welke inspanningen nog moeten geleverd worden om nog duurzamer te zijn.

Er zijn al heel wat voorbeelden beschikbaar, maar het project van VO Event bevindt zich nog in de testfase. Eind dit jaar zal een volledige en waardevolle analyse voorgelegd worden. Leefmilieu Brussel zal beslist geen spijt krijgen van de samenwerking met dit trio. Het staat immers helemaal achter de waarden van VO Group en ook nu weer zal de samenwerking uitmonden in het opnieuw uitvinden van de codes!

Iedereen heeft het vandaag over ethiek en ecologisch verantwoord ondernemen. Steeds meer burgerbewegingen eisen concrete maatregelen. En ook VO wil het goede voorbeeld geven. Door deze tools vrijwillig te delen met de hele sector draagt het agentschap zijn steentje bij aan een wereldwijde duurzame ontwikkeling”, verduidelijkt Alexandre Velleuer, Managing Director van VO Event.

Meer blog artikels

  • Iedereen wil zijn plaats innemen!

    ACTIONS
  • Dit jaar kiest u zelf!

    MEET OUR CSR TEAM
  • Het LAB: het nieuwe creatieve hart van VO Group

    BUSINESS