All blogposts

De vorderingen van het lab… by Audrey

02 juli 2018
20180601_Utopix_VO-Group_Archi_Geoff_16

2 maanden na de officiële lancering van de testfase staan we even stil bij de vorderingen van het LAB, ons collaboratief, creatief en agiel kenniscentrum.

 • Na 2 testmaanden

Sinds begin april werden 7 sessies georganiseerd op vraag van interne agentschappen. Een positioneringsstrategie, een verkoopstrategie voor bestaande producten of de lancering van een nieuw product, interne positionering, een sterk eventconcept of een volledig businessplan … de onderwerpen en vooral de universums van de klanten verschilden sterk. En dat is goed! De klanten kwamen uit diverse activiteitensectoren: communicatie en media, financiën, engineering. Het LAB ging dus de confrontatie aan met erg diverse uitdagingen. Dat impliceert een adequate zoektocht naar intelligentie en expertise.

Conclusies na de 7 experimenten?

 • De inhoud: een grondige reflectie is nodig

Ongeacht de basisbriefing, de sessie of de aanwezige personen, telkens zijn de specifieke methodes van het LAB van toepassing en worden op basis daarvan de juiste vragen gesteld om te komen tot coherente strategieën en concepten. Dat levert soms discussies op met de klant. Of dat een goede of een slechte zaak is hangt af van het perspectief van waaruit men het bekijkt. Zeker is dat de waarom-vraag beslist relevant is in het LAB en dat de interpretatie van de basisbriefing onderweg kan veranderen, als men zich realiseert dat de doelstellingen niet goed geformuleerd waren in functie van de beoogde resultaten of van de positionering. Telkens komt men tot een zinvol en aantrekkelijk voorstel, wat duidelijk een goed teken is.

 • De vorm: twee zaken zijn kenmerkend voor het LAB

De manier van werken

De rol van iedere deelnemer binnen het LAB is duidelijk omschreven. De aanwezigheid van een agile en neutrale facilitator is primordiaal om de discussies te heroriënteren, de tijd te beheren, ideeën visueel weer te geven en vooral ervoor te zorgen dat de collaboratieve werkwijze en agile technieken gerespecteerd worden. Niet iedereen rond de tafel is vertrouwd met die tools en de aanwezigheid van sterke persoonlijkheden met sterk doorgedreven en diverse expertises houdt soms het risico in dat de ego’s en de drang om eigen ideeën ingang te doen vinden in de discussies al snel de bovenhand krijgen in plaats van het zoeken naar gemeenschappelijke meerwaarde. Dat strookt niet met het principe van de collectieve intelligentie. De assertiviteit en uitstraling van de facilitator zijn een sleutelfactor voor succes. De uiteindelijke beslissing en de opvolging liggen in elk geval bij de projectdirecteur.

 

De locatie

Het LAB wil het verschil maken en inspirerend werken en het gebruikt daarom moduleerbaar meubilair, interactieve media en specifieke rituelen. Tijdens de eerste sessies is het meubilair uitgetest en het resultaat is inderdaad een ongekende vrijheid tijdens de vergaderingen. De rituelen vragen een verdere verdieping en de technische uitrusting moet men nog beter leren gebruiken. Maar ook hier is de balans duidelijk positief: de deelnemers geven toe dat ze het gevoel hebben elders te zijn en ze passen zich snel aan de omgeving aan. Dat vertaalt zich in bevorderlijke werkomstandigheden.

 

 • En de resultaten?

Wat valt op na die eerste sessies?

Voor de een, een nieuwe positionering gekoppeld aan een nieuwe strategie. Voor de andere, cruciale informatie over de positionering van de klant t.o.v. zijn doelgroep, maar ook een uitgebreide argumentatie om toekomstige gebruikers van het product te motiveren en gerust te stellen. Voor weer een andere, analyses die resulteerden in een complete aanbeveling voor een campagne en een evenement. Of nog, een implementatiestrategie met trefzekere boodschappen.

En tot slot een reflectie over een volledige interne herstructurering: nieuw programma, nieuwe taakverdeling, nieuwe prioriteiten en nieuw financieel plan – zonder daarvoor de personeelsbezetting te moeten wijzigen.

Wat de concrete voordelen betreft is het nog te vroeg om conclusies te trekken omdat de projecten nog maar net aan de klanten zijn voorgesteld. De doeltreffendheid van de ontwikkelde concepten en strategieën kan dus niet objectief worden berekend. Bovendien zitten we nog in de experimentele fase.

De volgende stappen?

 

 1. Interne opleiding voor iedereen: over de facilitering, de analyse van de briefings en de agile technieken van projectmanagement
 2. Invoering van aanvangsrituelen & herwaardering van ieders inbreng
 3. Uitbreiden van het netwerk van externe medewerkers
 4. Analyse van de concrete resultaten van gelanceerde campagnes
 5. Meer jongeren uitnodigen in het LAB
 6. En steeds meer sessies waarbij altijd rekening gehouden wordt met de opmerkingen van de deelnemers om constant te verbeteren

 

Een zaak om op te volgen dus – zeker is dat het LAB heel wat verandert en die veranderingen reiken verder dan de sessies zelf. Het doorbreekt het gewone patroon en doet ons afstand nemen van het operationele aspect, dat op dit moment erg belangrijk is. De hele bedrijfscultuur van VO kan evolueren en zoveel te beter want dat sluit helemaal aan bij onze ambitie om zinvol en buitengewoon te zijn.

Meer blog artikels

 • Tijd voor samenwerking

  BUSINESS
 • Interne sensibilisering – een uitdaging voor elke dag

  ACTIONS
 • Kennismaking met Julien

  MEET OUR CSR TEAM