All blogposts

Dit jaar kiest u zelf! by Véra

20 maart 2019
Bxl Refugees
cole Sénégal
Plastivor
thx

Om 2019 met een positieve noot te beginnen, besloot VO een budget uit te trekken voor een gift aan drie ngo's. U kon stemmen op BXL Refugees, La Maison des Enfants au Sénégal en Plastivor. En we hebben goed nieuws want we konden het bedrag bijna evenredig verdelen over de drie: 38,2% voor BXL Refugees, 25,3% voor de kinderschool in Senegal en 26,5% voor Plastivor.

We zijn intussen bijna twee maanden verder en misschien is het goed om even te herhalen waar de drie vzw’s voor staan.

Ten eerste is er BXL Refugees, een burgerplatform dat solidariteit met en voor migranten wil opbouwen. Onze regering is niet bereid om hen in België op te vangen, en dat terwijl ze hun leven gewaagd hebben om naar Europa te komen. Daarom is er een burgerbeweging ontstaan die migranten uit het Maximiliaanpark een kans wil geven. Caroline Del Marmol, onze contactpersoon, legt uit: "Deze gift zal gebruikt worden voor de ondersteuning en uitbouw van een specifiek project van het Platform, het zogenaamde Sister’s House. Dat is een vorm van collectieve huisvesting die specifiek voor en door vrouwen is bedacht.” Van zo’n nieuws kunnen wij alleen maar blij worden!

Ten tweede is er La maison des enfants au Sénégal, een vereniging die in het leven is geroepen om te zorgen voor opvang voor straatkinderen als onderdeel van een school. De school biedt bijlessen aan in de vorm van spelletjes, psychomotoriek, rekenen, lezen, sport, hygiëne, enz. zodat kinderen weer kunnen aansluiten bij degelijk onderwijs. "Met dit bedrag kunnen wij elk kind een schort met de naam van het Centrum bezorgen, de sanitaire ruimte afwerken, de tuin voorzien van gereedschap… en in onze zaal zullen we ook eindelijk 3 computerschermen kunnen plaatsen en we zullen er ook 3 tweedehands naaimachines die we hier in Senegal gekocht hebben, kunnen onderbrengen" zo vertelt ons Isabelle Visart, oprichtster van het kinderhuis in Senegal. Uw hulp voor deze kinderen betekent grote technologische vooruitgang voor kinderen die niet gewend zijn om verder te gaan dan hun eigen buurt!

Plastivor ten slotte is een project dat lampen maakt van gerecycleerd plastic. Plastivor begon in april 2018 met een crowdfundingcampagne om hun materiaal te financieren en biedt intussen verschillende modellen van lampen aan. "Plastivor heeft PE-plastic verpakkingen (een soort niet-recycleerbaar plastic waarmee zakken en flessen gemaakt worden) kunnen recycleren tot lampvoeten, in samenwerking met maatwerkbedrijf l'Ouvroir", dat allemaal dankzij uw steun. Een project dus dat een bron is van licht en van hoop!

Met deze actie engageert VO zich zoals gebruikelijk voor duurzame ontwikkeling en burgerinitiatieven. Voor VO is het nog steeds belangrijk om een referentie te blijven op het vlak van communicatie en vrijetijdsbesteding, en tegelijk is het voor ons een erezaak om dit soort acties voor het milieu in de verf te zetten.

We danken u voor uw deelname aan de stemming die deze verenigingen de middelen geeft om hun projecten verder te ontwikkelen, en we zien u graag volgend jaar terug voor alweer een kleurrijk jaar!

Meer blog artikels

  • Resilience in the communication professions

    BUSINESS
  • Good news voor VO!

    ACTIONS
  • De vorderingen van het lab…

    BUSINESS