All blogposts

Financiën: de kern van de zaak by Véra

31 oktober 2019
Carole Maton

Drie jaar geleden werd aan het team van VO een financieel profiel toegevoegd. Dit ter begeleiding van de strategische ontwikkeling van de groep alsook om de directie en agentschappen te helpen bij het financiële beheer op korte, middellange en lange termijn.

Boekhouding en financiën: twee verschillende vakken die elkaar aanvullen in het hart van een kmo

Bij boekhouding gaat het erom dat de omzet van het bedrijf wordt genoteerd waar en wanneer nodig, waarbij rekening wordt gehouden met de boekhoud- en belastingregels. Zo wordt ervoor gezorgd dat de boeken de exacte situatie van het bedrijf weergeven. De afdeling financiën, daarentegen, baseert zich op het huidige beeld van de financiële boekhouding, vergelijkt dit met het budget en leidt daaruit voorspellingen voor de toekomst af.

Het gaat om een keten; twee verschillende bedrijfsafdelingen die elkaar aanvullen, zodat een bedrijf zijn boekhoudkundige verleden, heden en toekomst in beeld kan brengen”, aldus Carole Maton, onze controller, die de directie helpt de financiën van de agentschappen te sturen.

Cliquets laten toe de financiële evolutie van onze agentschappen te volgen

Aan het einde van elk jaar wordt na een reeks vergaderingen met de directie van het agentschap een budget opgesteld voor de algemene kosten en ROS-cijfers van het volgende jaar. Dit zal het hele komende jaar als referentie dienen.

Het initiële budget wordt geregeld vergeleken met de actuele boekhoudcijfers en overige informatie om na te gaan of het nog steeds van toepassing is. Is dat niet het geval, dan wordt het budget in samenspraak met de directie opnieuw opgesteld en worden de ramingen voor het jaar hierop aangepast. Het doel van cliquets (een interne benaming voor onze dashboards) is dus zo nauwkeurig mogelijk te bepalen waar het agentschap zich aan het begin van de maand en aan het eind van het jaar bevindt in vergelijking met wat aanvankelijk werd vastgelegd.

Dit dashboard omvat het budget, de prestaties en de ramingen van het lopende jaar, waardoor het directieteam op alle mogelijk scenario’s kan inspelen. Zo kunnen ze beslissen hun team te versterken, extra budgetten te plannen of van koers te veranderen. Omdat 2018, bijvoorbeeld, een goed jaar was, besloot de VO Group om een deel van de winst onder haar medewerkers te verdelen.

Een heel handig financieel hulpmiddel

Cliquets geven ook een beeld van hoe de klantfacturatie evolueert, zodat het bedrijf ervoor kan zorgen dat er altijd voldoende kasstroom voorhanden is. De tool werd voor elk agentschap afzonderlijk ontworpen en vervolgens geconsolideerd voor de Raad van Bestuur van de groep. Zo is het voor de directie een betrouwbaar hulpmiddel geworden om de agentschappen te kunnen leiden en de groep te sturen.

Voice is een digitaal agentschap dat voortdurend groeit. Voor hen zijn cliquets een belangrijk hulpmiddel. Daarmee kunnen ze bepaalde organisatorische of verkoopprocessen en -procedures binnen het agentschap voorspellen, evalueren en versnellen. Een gezamenlijk overzicht van verleden, heden en toekomst is vandaag de dag essentieel om een bedrijf in goede banen te leiden”, aldus Delphine Beaumont, directrice van Voice Agency.

Transparantie ten opzichte van onze medewerkers

De VO Group en haar agentschappen organiseren seminaries voor hun medewerkers, waarin ze de resultaten van hun prestatie-, cijfer-, investerings- en kostenanalyses delen. Deze praktijk maakt onontbeerlijk deel uit van good governance.

Meer blog artikels

  • SIGN in de kijker

    ACTIONS
  • Inrichting van de VO-kantoren

    MEET OUR CSR TEAM
  • I want to ride my bicycle

    ACTIONS