All blogposts

Het LAB: het nieuwe creatieve hart van VO Group by Audrey

24 december 2018
20180927_Utopix_VO_Lab_Geoffrey_005

VO Group breekt opnieuw met de codes: met het LAB willen we nóg creatiever omspringen met de projecten die ons worden toevertrouwd. Onze teams gaan dus naast 'make' voor meer 'think'. Die nieuwe attitude moet zorgen voor meer collectieve intelligentie, meer zingeving en meer ideeën ten dienste van de klant én zijn event.

Na een testjaar zal het LAB in januari 2019 volledig operationeel zijn. Het LAB is een bijkomende dienst voor onze klanten en een reflectietool voor alle entiteiten van onze groep. De ambitie? Onze teams samenbrengen rond één sterke positionering. We willen immers opmerkelijk en zinvol zijn zodat klanten bij ons komen aankloppen voor onze expertise en gevestigde waarden.

Met het jaareinde in zicht, hebben we er bijna 30 Lab-testsessies op zitten, waarvan vier in aanwezigheid van externe klanten. Onze database bevat intussen meer dan 120 externe contribuanten en we stellen vast dat een derde van u al aan een of meer sessies heeft deelgenomen. Van deze deelnemers stortte 13% zijn of haar honorarium door aan de verenigingen Infirmiers de rue et Be Planet.

In maart 2018 is het Lab beginnen proefdraaien. Sindsdien werd er heel wat stof tot discussie en bezinning aangedragen en hebben we samen duizenden ideeën gegenereerd ... Binnen de institutionele sector hebben we gereageerd op belangrijke verzoeken met betrekking tot duurzame mobiliteit, de aantrekkelijkheid van de Stad Brussel en de reorganisatie van een DG van de Europese Commissie. Met uw inbreng hebben we ook ons blikveld verruimd wat betreft de positionering en identiteit van onze interne diensten en sommige klanten. We zaten ook samen rond het Drohme-project om op zoek te gaan naar nieuwe pistes voor verantwoorde activiteiten. Een geweldige kans om de duurzame daad bij het woord te voegen en het sociale engagement van de VO-groep nogmaals te onderstrepen.

Maar wat is dat LAB nu concreet?

Het LAB ... een accelerator voor creativiteit

Het LAB is eigenlijk een creatief proces dat wordt gestart tussen de briefing met de klant en de aanbeveling die VO de klant vervolgens doet. Dat proces bestaat uit twee stappen.

  1. De vraag van de klant analyseren en verduidelijken om te bepalen op welk deel van het project VO zijn creatieve werk zal en wil concentreren. Met dat doel voor ogen kan de Project Leader een of twee duidelijke vragen formuleren waarop hij creatieve en concrete antwoorden wil na de tweede stap.
  2. Een betere brainstorming. De originaliteit van die centrale en essentiële stap ligt bij het panel van experten dat samen de denkoefening zal maken. Naast de facilitator van de sessie en de interne medewerkers van VO, zullen ook externe personen worden uitgenodigd die relevant zijn voor of gespecialiseerd zijn in het onderwerp of de betrokken sector. Een socioloog bijvoorbeeld kan helpen om de gedragsveranderingen rond mobiliteit te begrijpen of een taalkundige en humorist kunnen zorgen voor een vernieuwend of zelfs disruptief idee voor de naam voor een advocatenkantoor. Op die manier stellen we ons dus open voor creatieve competenties, en dat binnen een welbepaald kader dat gunstig is voor de collectieve intelligentie. De exacte timing en de dynamiek van de verschillende bijdragen bevorderen de luisterbereidheid, de solidariteit en de samenhang rond een gemeenschappelijk project en constructieve ideeën. Zo gaan we voor een nog sterkere, weldoordachtere en creatievere aanbeveling.

Het LAB ... voor een sterkere klantrelatie

Vanaf januari zal het LAB een bijkomende dienst zijn met een dubbele meerwaarde voor onze klanten. Als zij dat wensen, kunnen zij ook zelf deelnemen aan de sessies van het LAB en worden ze dus co-creator van hun project! Het LAB is een doeltreffend hulpmiddel waarmee we de klanten kunnen meenemen in onze denkoefening om zo samen de codes opnieuw uit te vinden.

Sterker nog: het LAB breidt het actiegebied van VO nog verder uit. Naast onze 'make'-diensten Com en Event, is dit nieuwe 'think'-instrument ook ideaal voor pure consultancy-opdrachten voor de klant, bijvoorbeeld wanneer het gaat om zijn positionering, identiteit, een belangrijke verandering ...

Het LAB ... een nieuwe attitude

En intern? De ambitie van het LAB is om intern een nieuwe attitude en een nieuw holistisch ondernemerschap teweeg te brengen. Door deze collectieve intelligentie te implementeren, verhoogt VO zijn kansen om nieuwe motiverende én ethische projecten binnen te halen. Volledig in lijn met de waarden die we willen toepassen in het ontwerp van onze projecten en in onze ideeën, en dus onrechtstreeks ook bij onze klanten en leveranciers.

Het LAB is als het ware de achterliggende structuur van deze aanpak met hoge toegevoegde waarde. Het succes ervan berust op ons menselijk kapitaal, en in de eerste plaats onze Project Leaders. Hun werk op het terrein kan alleen maar worden verrijkt door een sterke betrokkenheid bij deze nieuwe systematische en georganiseerde denkoefening. Dankzij het LAB kunnen we onszelf heruitvinden. Dus, klaar voor het LAB?