All blogposts

Iedereen wil zijn plaats innemen! by Véra

26 maart 2019
action pmr

Voor mensen met een beperking is het niet altijd gemakkelijk om zich te verplaatsen in de stad. In Brussel zijn er meer dan 940.000 parkeerplaatsen maar slechts 4000 daarvan zijn voorbehouden voor mensen met beperkte mobiliteit. En dat terwijl we allemaal meer dan ooit beseffen dat iedereen recht heeft op een aangepaste parkeerplaats.

Deze opvallende communicatiecampagne is een initiatief van Brussel Mobiliteit en de vzw Passe le message à ton voisin en kwam tot stand door de samenwerking van twee agentschappen van VO Group, Voice en VO Citizen. Opnieuw bleek de expertise van Voice op het vlak van digitale communicatie en pers en de ervaring van VO Citizen met institutionele communicatie in meerdere opzichten een succesvolle mix.

Eerst en vooral omdat het niet vanzelfsprekend is om slechte gewoonten te veranderen. De meeste plaatsen voor mensen met een handicap worden in Brussel maar al te vaak bezet door de verkeerde mensen. Daarom is RESPECT een campagne die automobilisten meer respect moet bijbrengen voor parkeerplaatsen van mensen met een beperking. Wie hun plaats inneemt, zelfs voor 5 minuutjes, maakt het die mensen extra moeilijk.

Daarom besloten Voice en VO Citizen in te spelen op dat gevoel van frustratie, door een kafkaiaanse situatie te creëren: wat zou er gebeuren als alle parkeerplaatsen voorbehouden zouden zijn voor mensen met een beperking? Meer bepaald in een drukbezochte parkeerzone op de Waterloolaan… Op die manier konden chauffeurs aan den lijve ondervinden hoeveel moeite mensen met een handicap soms moeten doen om een plaats te vinden.

De campagne bestond uit een brochure met uitleg, een filmpje met een getuigenis (opgenomen op de dag van de actie), content op sociale media, een persbericht en een persconferentie. De campagne was een gelegenheid voor beide agentschappen van VO Group om de handen in elkaar te slaan voor een maximale impact. Op vraag van Bianca Debaets, Brussels staatssecretaris voor verkeersveiligheid en gelijke kansen, werd RESPECT geen moraliserende of agressieve campagne maar vooral een manier om automobilisten te confronteren met de gevolgen van hun gedrag op het dagelijks leven van minder mobiele mensen.

Alweer een mooi voorbeeld van de intelligente manier van samenwerken waar VO Group voor staat en die misschien ook anderen kan inspireren. Maar vergeet vooral niet dat er plaats is voor iedereen!

Meer blog artikels

  • Dit jaar kiest u zelf!

    MEET OUR CSR TEAM
  • Het LAB: het nieuwe creatieve hart van VO Group

    BUSINESS
  • Sharing is caring!

    ACTIONS