All blogposts

Maak kennis met Fatima by Véra

17 oktober 2018
Fatima portrait

Fatima – Front Desk Officer. Als lid van het CSR-team en door haar dagelijks contact met het hele bedrijf zet zij medewerkers aan om hun gedrag te veranderen en om VO Group zo duurzaam mogelijk te laten functioneren.

Wat houdt haar werk concreet in?

Naast haar functie aan de receptie heeft ze ook de ambitie om iedereen die een beroep op haar doet een warm en persoonlijk onthaal te geven.

Voor Fatima is het heel vanzelfsprekend dat ze deel uitmaakt van het CSR-team omdat ze op die manier de onderliggende waarden van VO Group, zoals respect voor de planeet, concreet vorm kan geven.

Inzetten op echte verandering

Nieuwe, duurzame gewoontes invoeren betekent ook zorgen voor milieuvriendelijke kantoorspullen, en tegelijk het comfort van de werknemers niet uit het oog verliezen (essentiële oliën, papierophaling voor recyclage, …).

Ik ben trots dat ik voor VO Group werk omdat de waarden van het bedrijf heel nauw aanleunen bij alles waar ik zelf voor sta: op een verantwoordelijke en duurzame manier te werk gaan, als bewuste burger meewerken aan een maatschappelijk verantwoorde dynamiek.

Dat milieubewustzijn trekt ze ook in haar privéleven door en net als op kantoor heeft ze bijzondere aandacht voor de mensen om haar heen. Heel haar vrije tijd besteed ze aan de kinesiologie of bewegingsleer (zowel door erover te lezen als door het te beoefenen). Dat is haar tweede natuur. Ze leeft op een zo natuurlijk mogelijke manier en gebruikt bijvoorbeeld geen klassieke geneesmiddelen meer maar wel homeopathische middelen en essentiële oliën.

 

“We hebben de aarde niet van onze voorouders geërfd: we lenen ze van onze kinderen”, Saint-Exupéry (Terre des Hommes)

Meer blog artikels

  • Resilience in the communication professions

    BUSINESS
  • Good news voor VO!

    ACTIONS
  • Nieuw gebouw, nieuwe uitdaging?

    ACTIONS