All blogposts

Menselijke circulariteit: het kan! by Romane

30 maart 2022
istockphoto-1165701675-612x612

Het project Circular HRM is ontstaan uit een streven naar circulariteit binnen human resources. Circulariteit in al haar vormen wordt immers vaak geassocieerd met materiële middelen. Maar klopt het dat wie middelen zegt, ook menselijke middelen bedoelt? Jazeker!

De (bijna) achterhaalde formule van ‘maken, consumeren, weggooien’ kennen we vandaag maar al te goed. Het is dan ook een formule die we achter ons proberen te laten om plaats te maken voor de circulaire economie.

In het kader van dit streven naar recyclage, vernieuwing en duurzaamheid is het echter interessant om even stil te staan bij wat bedrijven ondernemen op het vlak van hun human resources. Human resources omvat namelijk veel meer dan enkel de afdeling met diezelfde naam. Wanneer we het hebben over de human resources van een onderneming, hebben we het over de werknemers die de onderneming vormen.

Waar veel bedrijven zich niet van bewust zijn, is dat het net zoals bij materiële middelen perfect mogelijk is om de medewerkers van een bedrijf blijvend, duurzaam en dus circulair te maken. Maar mensen zijn niet zomaar een hulpbron. Emmanuel Mossay stelt zich daar de volgende vraag bij: “Als we mensen en hun immateriële bijdragen niet als middelen voor de onderneming beschouwen, waar moeten we ze dan wel onderbrengen? Een hulpbron – zelfs een immateriële – wordt beschermd, ontwikkeld en gewaardeerd.

Met deze vaststelling in het achterhoofd ging een groep van experts rond de tafel zitten om aan te tonen dat het wel degelijk mogelijk is om het begrip circulariteit te integreren in de human resources aan de hand van 7 praktijken:

  1. Ecodesign, wat zich kan vertalen in een gezonde werkomgeving.
  2. Recyclage dankzij inzicht in de behoeften van de werknemer om zo herplaatsing aan te moedigen, meer bepaald door opleidingen.
  3. Herstel door re-integratie van de werknemer na een lange afwezigheid.
  4. Hergebruik door aandacht te besteden aan de vaardigheden van de werknemer die de pensioenleeftijd bereikt.
  5. Industriële ecologie dankzij diversiteit bij de aanwerving.
  6. Economie van de functionaliteit door het beheer van de human resources van verschillende filialen en het beheer van verschillende arbeidsregimes (contract voor bepaalde duur, contract voor onbepaalde duur, interim, ...).
  7. Wedertewerkstelling en deeleconomie door een werknemer extern aan te bevelen wanneer een contract afloopt.

Bij de uitwerking van deze 7 praktijken werd VO genoemd als voorbeeld van een bedrijf dat bepaalde acties onderneemt om deze menselijke circulariteit na te streven. We hebben het dan in het bijzonder over de collectieve intelligentietools die het concept ecodesign mogelijk maken, de preventieve burn-outopleiding voor herstel en de coachingprogramma’s die mogelijk zijn bij VO voor het concept wedertewerkstelling en deeleconomie.

VO wordt nog niet in alle praktijken vermeld. Precies daarom heeft VO een Taskforce opgericht die zich buigt over het welzijn, de ontwikkeling en de duurzaamheid van een essentiële hulpbron: de mens!

Meer weten over het project Circular HRM, dat samen met het programma Erasmus+ tot stand is gekomen? Surf dan naar: https://circular-hrm.eu/