All blogposts

Hoe kunnen we jongeren en de COVID-crisis met elkaar verzoenen? by Nastajsia

23 juli 2021
VisusEN-01
VisusEN-02

Hoe kunnen we jongeren en de COVID-crisis met elkaar verzoenen? Hoe blijven we gemotiveerd om de voortdurend veranderende gezondheidsmaatregelen na te leven? Op welke manier en via welke kanalen kunnen we vandaag het best met bepaalde jongeren in dialoog gaan?” ... Deze en andere open vragen werden voorgelegd aan een panel van jonge mensen, tijdens enkele LAB VO-sessies die in het tweede kwartaal van 2021 werden georganiseerd in samenwerking met het agentschap VO Citizen. 

De COVID-crisis heeft een ingrijpende impact op onze manier van leven en werken. Ze confronteert ons met nieuwe uitdagingen, met name op het vlak van bewustmaking en burgerparticipatie, en stelt ons voortdurend voor de vraag hoe we bewustmakingsacties kunnen opzetten en uitvoeren die almaar inclusiever, evenwichtiger en doeltreffender zijn.  

 

In dat kader werden er op initiatief van VO Citizen twee LAB VO-sessies georganiseerd, waarin jongeren in twee panels (van 18 tot 25 jaar en van 15 tot 17 jaar) met elkaar van gedachten wisselden over hun situatie, hun verwachtingen en hun manieren om met de beperkende maatregelen om te gaan.  

 

In dit 360 gradeninterview maakt u kennis met de mensen die deze twee intense LAB VO-sessies bestelden, ontwierpen of eraan bijdroegen.  

 

Wegens de COVID-situatie moest het LAB zich snel aanpassen. Het verloop van de sessies werd opnieuw bekeken en er werd gebruik gemaakt van digitale interactiemogelijkheden; het verloop en de schema’s werden geherorganiseerd tot korte, dynamische en participatieve formats.  

 

Philippe de Wulf (Head of VO Citizen) doet regelmatig een beroep op de diensten van het LAB. Hij vertelt: “Deze sessies maken deel uit van een continu denkproces - dat met name met het team van LAB VO wordt gevoerd - om een beter inzicht te krijgen in de diversiteit van onze communicatie. Hier wilden wij ons actiegericht onderzoek met name benaderen door de ogen van de jeugd.  

 

"Onze veerkracht op het vlak van communicatie zit vandaag in ons vermogen om te luisteren, te analyseren, te reageren en onze doelgroepen beter te begrijpen. Dat laat ons toe onze aanbevelingen doeltreffend te formuleren en onze methodologieën en actieplannen in het kader van onze communicatiestrategieën te perfectioneren."   

 

"Dat aanpassingsvermogen, met name ten opzichte van de voortdurende veranderingen in het kader van de COVID-crisis, is voor ons van cruciaal belang om ons van onze collega’s te onderscheiden qua doeltreffendheid, traceerbaarheid en kwaliteit van onze acties." 

  

Alexia Subert (Agility manager[HT1]  VO LAB): “Dankzij deze onlineformule hebben we in een recordtijd een panel van jongeren uit heel België met elkaar in contact kunnen brengen.”  

 

“Door het design en het verloop van elke sessie konden we snel naar dieptedebatten gaan, terwijl we goed naar elkaar konden luisteren en van gedachten konden wisselen. Ik was erg verrast te ontdekken dat het louter erkennen en delen van de moeilijkheden in het dagelijks leven een belangrijk element bleek te zijn voor onze jongeren.”  

 

“Het hele team was onder de indruk van hun openheid, hun spontaniteit en hun vertrouwen. Maar het opvallendste vonden we hun positieve en constructieve feedback over het belang van luisteren en begrip voor hun respectieve situaties.”  

 

Voor Magali (een deelneemster in de groep van 18 tot 25 jaar) was dit een kans om haar gedachten te verwoorden en haar kijk op de dingen te delen in een open en vriendelijke sfeer:  

 

“Ik vond het erg fijn om aan het gesprek deel te nemen, juist omdat ik geconfronteerd werd met andere meningen dan die van mijn eigen omgeving. De meningen van mijn ouders en vrienden zijn immers vaak grotendeels gelijk aan die van mij, zodat het debat in cirkels kan blijven draaien. ” (Magali, 23 jaar, ULB) 

 

Miguel Van Keirsbilck (Project Developer, VO Citizen) vindt het een echte meerwaarde wanneer het strategisch denken dat de campagnes voorafgaat en stuurt, gebaseerd is op een grondig begrip van de doelgroep:  

 

“De beste en meest kwalitatieve manier bestaat erin te luisteren naar en begrip te hebben voor diegenen tot wie wij ons later zullen richten, bijvoorbeeld door hen samen te brengen in een LAB VO. Deze dubbele sessie met twee groepen jongeren heeft ons echt een beter inzicht gegeven in hun ervaringen tijdens de langdurige sanitaire en maatschappelijke crisis, alsook in hun verlangens en hun solidariteit, die te maken heeft met de behoefte om opnieuw banden aan te knopen met hun leeftijdsgenoten. ” 

 

“Wij zijn ervan overtuigd dat deze enorme openhartigheid van een generatie in een context met heel wat beperkingen zich nooit zo zuiver had kunnen manifesteren zonder de authentieke alchemie van een LAB VO. ” 

 

Voor Gilles Parmentier (Manager van het LAB VO), is elke LAB-sessie een spannende oefening:  

 

“Het behoort tot onze missie om aan de hand van collectieve inzichten op verkenning te gaan en originele inhoud en creatieve ideeën te genereren, die vervolgens door de teams van VO kunnen worden gebruikt bij hun respectieve bezigheden.”  

 

"Het is een veeleisend, continu en boeiend proces. Vandaag voert ons team een groot onderzoeks- en ontwikkelingsproject uit in samenwerking met de UCL en Sirris, dat sinds september 2020 ondersteund wordt door Innoviris. Het is dankzij al die voorzieningen, onze flexibele ingesteldheid en onze collectieve inzichten dat wij de agentschappen van de groep en hun klanten kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van treffende en zinvolle communicatie".  

 

www.vo-lab.be