All blogposts

Nieuw governancesysteem @ VO

05 augustus 2022
istockphoto-1163789606-170667a (002)

In oktober 2021 veranderde het hoofdaandeelhouderschap van VO na een managementbuy-out. Het bedrijf werd overgenomen door interne spelers die het bedrijf al jarenlang kennen en dus een duidelijk zicht hebben op de behoeften, het potentieel en de bedrijfscultuur van VO. Vol ambitie voor de toekomst begonnen Alexandre Velleuer en Xavier Vincent met een hertekening van de governance van de groep en kozen ze voor een participatiever en inclusiever model dat empowerment aanmoedigt.

Met die aanpak wil VO zijn rol in de overgang naar een meer rechtvaardige, milieuvriendelijke en duurzame samenleving voor de toekomstige generaties versterken. Het was dus noodzakelijk om de governance en de beslissingsniveaus in dat opzicht aan te passen.

 

Een meer gedecentraliseerde organisatie

Vandaag vullen drie beslissingsniveaus elkaar aan bij VO: de aandeelhouders, transversale organen die de verschillende competenties van de groep gebruiken en het management dat instaat voor het operationele. Deze organisatie is er al enkele jaren en werd verder versterkt sinds de overname door de nieuwe aandeelhouders. De bedoeling is om het engagement en het nemen van verantwoordelijkheden door de werknemers van VO te consolideren.

Nieuw in 2022 is dat het congruentiecomité zal instaan voor de overeenstemming tussen de strategie en de waarden die het kantoor uitdraagt. De eerste editie vindt plaats aan het einde van het tweede kwartaal. In dat comité zitten personeelsleden en leden van het managementteam, alsook een vroegere aandeelhouder.

 

Iedereen krijgt de kans om betrokken te worden bij de bedrijfsvoering

Nog een nieuwigheid zijn de transversale (of transverse) taskforces. In het eerste kwartaal van 2022 werden zes taskforces opgericht met elk een specifieke missie. Finance, Communication, Future, HR, United en CSR. Deze taskforces worden autonoom aangestuurd door mensen met verschillende maar wel voor het specifieke thema relevante functies. Ze worden begeleid door vrijwilligers met uiteenlopende functies, leeftijden of aantal jaren anciënniteit om zo op een collaboratieve en participatieve manier te kunnen bijdragen aan de evolutie van VO.

De taskforces beslissen zelf over hun prioriteiten en over de middelen die nodig zijn om hun doelen te bereiken. Zo vinden we in hun actieplannen tal van projecten die in lijn liggen met de visie van de groep, zoals het welzijn van de medewerkers, de invoering van specifieke CSR-plannen voor de kantoren, de voorbereiding van het opleidingsplan, de verbetering van de synergie binnen de groep enz.

 

 Nieuwe werking, nieuwe functies

Mede dankzij deze gedecentraliseerde en transversale beheersvorm werden een aantal nieuwe functies in het leven geroepen zoals die van Transition & Communication Adviser, Lab Facilitator, Lab Coordinator of Transition Assistant binnen de groep of Head of Creative en Head of Strategy & Business in de kantoren.

Binnen onze kantoren en teams zijn er dus ambassadeurs die tijd kunnen maken voor reflectie over de toekomst van de groep, acties op poten kunnen zetten en de opvolging verzekeren. Ze worden met andere woorden echt concreet betrokken bij de beslissingen en veranderingen bij VO. Heel dit systeem werd uitgedacht om te laten zien dat iedereen de mogelijkheid in zich heeft om bij te dragen aan een betere toekomst voor het bedrijf.

 

Een merkbaar resultaat

Na een goed gevuld eerste kwartaal stellen we vast dat het model in de smaak valt bij VO! De taskforces zijn volledig, het bruist van de ideeën en ze worden ook concreet toegepast in ambitieuze projecten in verschillende domeinen. Verschillende groepen werken dus gelijktijdig aan een aantal thema's die cruciaal zijn voor de evolutie van een bedrijf zoals milieu-impact, opleidingen, werkgeluk, evaluatiedocumenten, digitale transitie, innovatie, productiviteit, synergieën tussen teams, IT-tools, reputatie enz. We zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe organisatie VO zal helpen bij de verdere ontwikkeling en de uitvoering van onze visie.

 

“Alles begon bij een heel eenvoudige vaststelling: het voornaamste actief van VO is ons personeel. Allemaal vrouwen en mannen die elke dag moeilijke en ook blije momenten meemaken en voortdurend op zoek gaan naar de beste oplossingen om hun projecten tot een goed einde te brengen. Het was dus een logische keuze om hun creativiteit en engagement te benutten om VO te helpen verdere stappen te zetten, met respect voor onze waarden en visie." – Xavier Vincent, CEO

 

“We vonden het belangrijk om niet op alle niveaus aanwezig te zijn en zo ruimte te laten voor de werknemers. Onze visie en onze ambitie worden waargemaakt dankzij de betrokkenheid van alle VO-medewerkers, en binnen een systeem of model dat hen nog sterker kan binden, een groter verantwoordelijkheidsgevoel kan geven en motiveren. We hadden nooit durven dromen dat het zo snel zou gaan. Alles gaat tegelijkertijd vooruit en gebeurt zeer doordacht, in harmonie met de strategische assen en de behoeften en waarden van de werknemers. We kijken al uit naar de concrete verwezenlijking van al deze projecten." – Alexandre Velleuer, CEO