All blogposts

Resilience in the communication professions by Audrey

13 september 2018
20180927_Utopix_VO_Lab_Geoffrey_002

De opleidingen over collectieve intelligentie en flexibel projectbeheer voor onze VO-teams kenden een hoogtepunt deze zomer… Een zestigtal medewerkers leerden het belang van deze formules kennen en konden hier werken aan oplossingen voor de uitdaging die de groep lanceerde: «Hoe jouw teams aanzetten tot creatieve samenwerking, plezier in het werk en een nog betere advisering van de klant?». Deze investering in opleiding beoogt de verwezenlijking van onze visie «Make sense and be remarkable».

Op basis van 6 thema’s die in september 2017 aan onze medewerkers voorgesteld werden, kwamen er verschillende acties en opleidingen:

 1. De creativiteit een boost geven, in samenwerking met ID Campus 
 2. Flexibel samenleven, in samenwerking met Convidencia 
 3. Samen-werken, in samenwerking met Convidencia
 4. Meer aandacht voor content, in samenwerking met Sense, Sign en Studio Gondo
 5. Handelen volgens onze waarden
 6. Durven innoveren, met de opstarting van het VO Lab

Om een versnelling hoger te schakelen bij deze 6 actiedomeinen en nieuwe successen te boeken op commercieel en bedrijfsvlak startte VO Group met het VO Lab.  Na 14 proefsessies kunnen we een aantal conclusies trekken over de sterke en zwakke punten van dit proces: de technieken voor creatieve brainstorming vragen om een voortdurende aanpassing, vóór de sessies zijn briefings nodig die het proces grondig toelichten en het beheer van de projecten kan nog flexibeler en transversaler. Door het benutten van de collectieve intelligentie leidden de opleidingen en labsessies tot een aantal grootschalige verbeteringen op het gebied van de interne organisatie van de groep.  Deze verbeteringen omvatten een transversale aanpassing van de instrumenten voor agenda- en projectbeheer voor de agentschappen van de groep. De verschillende types labsessies dienen afgestemd te worden op de verschillende sectoren, met aangepaste facilitators, instrumenten en processen, en dit in samenwerking met de consultants van VO Group. Op het vlak van maatschappelijk engagement worden op collaboratieve wijze nieuwe strategieën ontwikkeld. VO Group heeft hiervoor de hulp ingeroepen van specialisten als Emmanuel Mossay (Shifting Economy) en Gaëtan Dartevelle (Greenloop). Ieder project dat in het Lab behandeld wordt, wordt voortaan bekeken tegen het licht van de biomimicry en/of circulaire en systemische economie, dit met de medewerking van experten op het gebied van systemische, duurzame en sociale economie.

Het VO Lab vormt dus een instrument van permanente verbetering en versterking van de flexibiliteit van mensen actief in de communicatiewereld.  Wij durven zelfs voorspellen dat dit de aanzet kan zijn tot een nieuwe R&D-afdeling voor de agentschappen van VO Group, een ruimte waar verschillende technieken van groepsbegeleiding en instrumenten voor co-creation uitgetest worden en meetindicatoren voor onze prestaties ontwikkeld worden.

Meer blog artikels

 • Good news voor VO!

  ACTIONS
 • Tijd voor samenwerking

  BUSINESS
 • Interne sensibilisering – een uitdaging voor elke dag

  ACTIONS