All blogposts

Sharing is caring! by Véra

29 november 2018
mobilmix fr
mobimix nl

Iets meer dan 50% van de gezinnen in Brussel heeft een eigen auto. Als je weet dat deze auto’s 97,6% van de tijd niet rijden, is het duidelijk waar het schoentje wringt. Velen van ons beseffen vandaag echter dat een deelauto tot 15 personenwagens kan vervangen, en dat het aanbod sterk gegroeid is.

Dit inzicht en de kennis van het huidige aanbod, is het resultaat van de samenwerking tussen twee bureaus binnen de VO Group: VO Citizen en Voice. Opnieuw werden onze kennis op het vlak van institutionele communicatie op maat van de burger en die op het vlak van communicatie via het web en de pers, aan elkaar gelinkt. Het resultaat van dit collaboratieve, transversale en intelligente werk? Een geslaagde campagne in vele opzichten.

Al voor de derde keer op rij werkte VO Citizen samen met het kabinet Mobiliteit in het kader van de Europese week van de mobiliteit.  Parallel hiermee kreeg het de opdracht om samen met zijn partner Voice een communicatiecampagne rond carsharing te organiseren. Met een ambitie op maat van het talent van onze mensen: een sensibilisering rond deze zachte vervoerswijze, die meer bekendheid bij het publiek verdient.

Dit was allesbehalve een gemakkelijke opdracht. Er bestaan immers verschillende autodeelformules. Er dienden 5 concurrenten samengebracht te worden voor deze campagne tégen koning auto, maar vóór het milieu en vóór een vrij toegankelijke openbare ruimte. De uitdaging was, van mei tot september van dit jaar, om overeenkomsten te vinden tussen de 5 spelers, hen op een faire manier aan het publiek voor te stellen, en het publiek te laten kennismaken met carsharing.

Materiaal en getuigenissen werden verzameld. Er kwam een website. Er werd actie ondernomen op de sociale netwerken en in de pers, en er kwamen advertenties op de sociale netwerken. Voice en VO Citizen mogen trots zijn dat ze de verwachtingen van alle betrokken partijen wisten in te lossen bij dit gezamenlijke sociale project van Mobiel Brussel, het kabinet Mobiliteit en de verschillende aanbieders van autodelen. VO Group kan met de nodige fierheid volgend resultaat voorleggen: 7.787 gebruikers en 9.791 sessies geteld op de Hub, een 40-tal persartikels en 13 social media campagnes met 284.044 mensen die minstens 1 keer door de advertentie bereikt werden.

Dit is duidelijk de essentie van wat wij belangrijk vinden, de essentie van intelligent, collaboratief werk. Dit overtuigt ieder van ons dat de dynamiek van een dergelijke synergie telkens opnieuw werkt en dat ze onze inzet zinvol en buitengewoon maakt.