All blogposts

Sluiting van de 4e VO Academy

03 mei 2022
MicrosoftTeams-image (33)

Iets meer dan een jaar geleden stelden we u de VO Academy voor, ons interne opleidingsproject dat expertise en kennis wil delen over belangrijke thema's zoals communicatie, digitalisering, maatschappelijke en burgerlijke aangelegenheden, evenementen en innovatie

Op die manier willen we onze medewerkers een 360°-ervaring bieden, om zo onze deskundigheid op alle niveaus te vergroten. Elke sessie wordt opgenomen en ter beschikking gesteld zodat ook niet-aanwezigen kunnen deelnemen en zich kunnen informeren wanneer ze daar tijd voor hebben.

In maart van dit jaar vond de vierde module van de VO Academy plaats. Daarbij boden we werknemers zes sessies van een uur aan met betrekking tot drie hoofdthema's:

DUURZAAMHEID 

Een van de sessies had als doel om het nieuwe thema van de Circular Event Toolkit te introduceren en uit te leggen: manieren om de impact van evenementen op de biodiversiteit te begrijpen, te beperken en om te keren. 

Tegelijk organiseerden we een sessie om medewerkers te laten kennismaken met ons instrument, dat werd ontworpen en gemaakt in samenwerking met CO2 Logic en ons in staat stelt om de koolstofvoetafdruk van onze communicatiecampagnes van A tot Z te berekenen.

MAATSCHAPPIJ 

We staan voortdurend ten dienste van de burger en dus van de consument in het algemeen. Daarom presenteerde Voice zijn ‘Trust Barometer’, een  instrument dat het vertrouwen in merken en instellingen meet.

Als vervolg daarop heeft VO Citizen in samenwerking met de onderneming ‘Wild’ een studie voorgesteld, die is gewijd aan het verzamelen van enquêteresultaten om zo de verschillende maatschappelijke bewegingen te identificeren en na te gaan tot wie ze zich richten en hoe de burger zichzelf projecteert in de samenleving van de toekomst.

TOOLS

De Circular Event Toolkit is een instrument dat intern bij iedereen bekend is, dus gaven we de werknemers de kans om het te leren gebruiken aan de hand van rollenspelen. 

Een nieuw platform maakte zijn opwachting bij VO. Dat instrument helpt ons bij het samenstellen van onze (vaste of functieoverschrijdende) teams om het gebruik ervan zowel intern als extern te vergemakkelijken. 

Een geslaagde vierde module, die niet minder dan negen sprekers bijeenbracht voor een totaal van 137 deelnemers. 

In het kader van ons voortdurende verbeteringsproces kon iedereen, dankzij een enquête, zijn mening geven, de sessies op een vriendelijke manier beoordelen en alternatieven aanreiken, ideeën voor onderwerpen aanbrengen of zelfs verbeterpunten voorstellen. De feedback was erg positief, met een tevredenheidscijfer van 4,8/5. We zijn trots op dat succes en kijken nu al uit naar Module 5, die in oktober wordt voorgesteld. 

 

Parallel daarmee gaat de VO Academy nog een stap verder en nodigt ze haar klanten uit voor een conferentie op 5 mei aanstaande. Die zal in het teken staan van de nieuwe technologieën van morgen, zoals Web3, Metaverse & Blockchain.

Wordt vervolgd!