• Home
  • Visie, missie, waarden

Visie, missie, waarden Over ons

COMMITMENT

VO heeft oog voor Morgen

Het veranderende economische model en de nieuwe maatschappelijke parameters, de vooruitgang van de geconnecteerde artificiële intelligentie en de big data die ons nu al verrijken, zullen de manier waarop we leven en communiceren diepgaand veranderen. Ons vak als communicatiespecialist zal geherinterpreteerd worden om uit te monden in nieuwe bekwaamheden die we ons in sneltreinvaart zullen moeten eigen maken. We zullen onszelf van kop tot teen heruitvinden, zowel in onze denk- als werkwijzen, zowel wat ons aanbod betreft als inzake de concrete vertaling in nieuwe competenties. We zullen vooruitlopen op de nieuwe gedragingen, interesses en verlangens van elke contactpersoon en ons aanpassen.

Bij VO zullen we nooit oor hebben naar het idiote spreekwoord dat vroeger alles beter was. Heimwee naar het verleden is in onze ogen typerend voor diegenen die hebben opgegeven. Zichzelf elke dag opnieuw uitvinden is een fantastische uitdaging. We zijn trots dat we actieve ambassadeurs kunnen zijn voor deze ongelooflijke, permanente gedeelde kennis. We zijn blij dat we ons kunnen openstellen voor innovatie en we verheugen ons op elke nieuwe, verrijkende ontmoeting die het echte leven ons biedt. We verbinden ons ertoe om conceptueel doorheen de voortdurend veranderende wereld te reizen, zodat onze klanten de uitdagingen in hun perceptie kunnen waarmaken. Voor ons zijn dat onze teams, ons echte kapitaal. We hebben ervoor gekozen dat elk van onze medewerkers zich kan vinden in de waarden die we willen uitdragen. Respect, een open geest en ondernemerszin liggen aan de basis van alles wat we doen. Daarom willen we zinvol en opmerkelijk zijn, zoals dat in onze genen zit.

VISIE

In een wereld die voortdurend verandert, willen wij een referentiegroep zijn en blijven op het vlak van communicatie, door ons te onderscheiden dankzij een hoogstaande dienstverlening die het resultaat is van ons samenwerkingsmodel en ons duurzaam engagement.

MISSIE

Nu er overal nieuwe economische modellen ontstaan als antwoord op de uitdagingen waar onze planeet en wij als burgers voor staan, brengt VO voor haar klanten, merken en instellingen verantwoorde projecten en communicatie die zin hebben en het verschil maken. Helemaal in overeenstemming met onze waarden en tegelijk resultaatgericht. Wij zijn de eerste Belgische groep voor communicatie die ervaringsgerichte en conversational communicatie samenbrengt, wij slaan de brug tussen het virtuele en de realiteit.

WAARDEN

Bij VO hebben we, met de input van onze experts, onze waarden eens onder de loep genomen. Het doel daarvan is ons niet alleen individueel, maar ook als groep, op onze basiswaarden te herpositioneren en heroriënteren.     

Als besluit van dit zelfonderzoek kunnen we stellen dat de individuele visie van de werknemers van VO overeenkomt met de visie van de onderneming. Sleutelwoorden zijn duurzaamheid, samenwerking en betrokkenheid.  OVEREENSTEMMING, TRANSPARANTIE en RESPECT VOOR ZICHZELF EN DE ANDEREN kwamen bovendrijven als essentiële en fundamentele factoren voor een bedrijfscultuur die de verwezenlijking van gemeenschappelijke doelstellingen vooropstelt. 

Dé uitdaging voor de groep bestond erin de dagelijkse praktijk in lijn te brengen met de waarden, de juiste vragen te stellen en erop toe te zien dat de gedragingen overeenstemmen met het handvest, de visie, de missie, de waarden, en meer bepaald het respect voor de werknemers. Zo verkrijgen we dat iedereen over de hele lijn betrokken is en blijft.

Directie en management schonken hierbij speciale aandacht aan opleidingen rond tools die de collectieve intelligentie en samenwerkingscultuur bevorderen. Zodoende creëren we een rijpere, meer doorleefde werkvloer, die zowel het individu als het collectief verstevigt, en vergroten we de slagkracht van IT binnen het agentschap om toekomstige uitdagingen nog beter het hoofd te bieden.

De managers raakten het eens over 26 concrete gedragingen rond de drie hogergenoemde waarden.